Hlavní stránka
Den otevřených dveří
Platbybird Zápisbird Užitečné informacebird

O nás

Maminko, tatínku,


zastav se chvilinku, začti se, zasni se. Pojď se s námi projít po vzdušném zámku, kde nikdo nikdy nedostane špatnou známku. Ponoř se do našich snů a her, tady je nám hej, tady máme svůj rej!

Milí rodiče, pokud jste se dostali až k těmto řádkům, věřte, že se opravdu nacházíte v mateřské škole Jakutská, odloučeného pracoviště, které spadá pod organizaci mateřské školy Omská Praha 10. Naše pracoviště bylo otevřeno v roce 2010 s kapacitou 40 míst (dvě třídy). Děti jsou do tříd zpravidla zařazeny dle jejich věku. Máme zde třídu Sluníček (předškoláci) a Oveček (mladší třída).

K mateřské škole patří také zahrada, která poskytuje dětem bezpečné prostředí pro hraní. A protože se rádi bavíme, běháme, skáčeme a vyvádíme takové ty známé „psí kusy“, snažíme se býti jednou na zahradě a jindy třeba na hřišti, snažte se nás pochopit, zahrada je pro nás prostorná a vybavená, ale my máme rádi změnu a tak střídáme si prostředí, kde se nám vždy něco nového objeví. Tak máme k dispozici školní hřiště, které je i pro předškolní „sviště“, herní hřiště v okolí naší mateřské školy a také různé „parčíkové“ prostory, které nás ke hře lákají. Vše ovšem za daných pravidel a bezpečnosti, aby neměl někdo pochybnosti, že si „ lítáme“ sem a tam a nevíme, co, kdy a kde udělat máme.

Paní učitelky nás vedou k tomu, abychom rádi měli svět a nebáli se nevědět, přeci jen není každý děd Vševěd a musíte nám za pravdu dát, že my se nechceme bát. Chceme si hrát a tak objevovat a ověřovat, to co už známe, tak prostě přijďte se k nám podívat. My vám ukážeme jak prozkoumat tento svět a jak mu rozumět!

V průběhu roku připravujeme pro děti mnoho aktivit:
  • navštěvujeme kulturní akce – např. Toulcův dvůr, divadlo, návštěvy záchranných složek
  • účastníme se různých soutěží, kde se nám podařilo několikrát obsadit přední příčky, především ve výtvarné tvorbě
  • kroužky na naší škole jsou voleny vždy podle zájmu dětí a rodičů – např. keramika, logopedie, hudebně - pohybové hry, plavecký výcvik
  • pořádáme karnevaly, besídky, dětský den
  • vydáváme se na letní Školu v přírodě
  • minimálně každý měsíc máme jedno divadelní představení v naší MŠ