Hlavní stránka
Den otevřených dveří
Platbybird Zápisbird

Zápis


Výsledky zápisu – přijaté dětiZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL pro školní rok 2019/2020
se uskuteční v MŠ Omská
6. května 2019 od 13,00 do 18,00 hodin

Zápis, tzn. příjem vyplněných přihlášek.

U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Přihlášku je možno vyplnit a vytisknout v aplikaci www.elektronickypredzapis.cz nebo ji vyzvednout přímo v mateřské škole. Oba způsoby od 1.4.2019

Bližší informace najdete na webových stránkách MŠ.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy.

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií, která jsou zveřejněna v každé mateřské škole, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.

O nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky školy, seznam přijatých dětí (pod přidělenými čísly) bude zveřejněn na webových stránkách školy a na vývěsce.


Dokumenty ke stažení :

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 10