Hlavní stránka
Den otevřených dveří
 Platbybird Zápisbird Užitečné informacebird

O nás

MŠ Mrštíkova je odloučeným pracovištěm organizace MŠ Omská.


Rekonstrukce vily, kde se MŠ Mrštíkova nachází, byla dokončena v prosinci 2014. Škola je v klidné vilové čtvrti, přesto velmi blízko od stanice tramvaje i metra Strašnická.

Budova je dvoupodlažní v každém patře se nachází třída se sociálním zařízením, výdejní kuchyňkou.Třídy jsou rozděleny na herní část a pracovní část. V herní části je koberec na kterém si děti hrají a v době poledního klidu zde odpočívají na molitanových lehátkách. V pracovní části jsou umístěny stolky a židličky. Děti si zde malují a stolují.

Zahrada je vybavena množstvím moderních herních prvků s odpovídajícími atesty.

Pitný režim je zajištěn po celý den. V každé třídě je koutek s nápoji – děti si mohou vybrat - vždy je k dispozici čistá voda a čaj nebo ovocná šťáva. Samozřejmostí je zajištění pitného režimu na školní zahradě. Jídlo se dováží ze ZŠ Olešská. Jídla jsou pestrá a vyvážená. Jídelní lístky se připravují po dohodě s hospodářkou naší školy Omská. Stravovací režim je: 9,00hod – svačinka, 12,00 hod oběd ( polévka, hlavní jídlo), 14,30 odpolední svačinka.

Uplatňujeme osobnostně orientovaný model výchovy a prožitkové učení – partnerský a konvergentní přístup sledující harmonický rozvoj individuality dítěte. Naším cílem je vytvoření vstřícného, přátelského a milého prostředí, kde se děti cítí dobře a bezpečně. Pravidelně, 2x do měsíce, máme ve školce divadelní či hudební představení.

Navštěvujeme programy v Toulcově Dvoře, jezdíme na výlety, pořádáme Školu v přírodě, starší děti mohou navštěvovat předplavecký výcvik na Slavii, máme keramický a hudebně pohybový kroužek, jsme zapojeni do projektu Angličtina do škol, pořádáme besídky pro rodiče, karnevaly, zvláštní dny, spolupracujeme se ZŠ Jakutská a ZUŠ Bajkalská, účastníme se akcí pořádaných MČ Praha 10 se záštitou starostky– zdobení vánočních stromků, zpívání na Kubánském náměstí, soutěž Svět kolem nás, Praha 10 má talent...