Hlavní stránka
Den otevřených dveří
Platbybird Zápisbird

Režim dne

Provoz školy

Od Do Činnost
06:30 08:45 příchod dětí, spontánní činnosti
08:45 10:00 komunitní kruh, cvičení, svačinka, řízené činnosti
10:00 11:50 pobyt venku
11:50 12:30 oběd
12:30 13:00 příprava na odpočinek
14:30 15:00 svačina
15:00 17:30 volné hry, odchod dětí domů