Režim dne

Provoz školy

6,30-8,30 hod. příchod dětí, spontánní činnosti
8,30-9,15 hod. komunitní kruh, ranní cvičení, hygiena, svačinka
9,15-9,45 hod. řízené činnosti
9,45-11,45 hod. pobyt venku
11,45-12,15 hod. oběd
12,15-12,45 hod. vyzvedávání dětí a příprava na odpočinek
12,45- 14,30 hod. odpočinek, klidové činnosti respektující rozdílné potřeby děti
14,30-15,00 hod. svačinka
15,00 – 17,30 hod. spontánní činnosti, odchod dětí domů