Režim dne

Provoz školy

06:30 – 08:45 – příchod dětí, spontánní činnosti
08:45 – 10:00 – komunitní kruh, cvičení, svačinka, řízené činnosti
10:00 – 11:50 – pobyt venku
11:50 – 12:30 – oběd
12:30 – 13:00 – příprava na odpočinek
13:00 – 14:30 – odpočinek ( předškolní děti- dle výběru odpočinek nebo hry )
14:30 – 15:00 – svačina
15:00 – 17:30 - volné hry, odchod dětí domů